BEN OLAYIM

          

Sevgiyle örülen duvar içinde,

Susayıp içtiğin pınar olayım,

Gündüz hayalinde gece düşünde,

Aşkınla raksedip döner olayım.

***

Modaya uyarak düzelt halini,

Konuşurken ıslah eyle dilini,

Karanlıkta bulamazsan yolunu,

Önünü ışıtan kandil olayım.

***

Asalet rütbedir var mı soyunda,

Seni seven konu komşu yanında,

Yazın ortasında temmuz ayında,

Dibinde durduğun çınar olayım.

***

Taze kahve yap da çıksın dumanı,

Dargınlığı bırak sevme zamanı,

Gaf yapıp pot kırıp üzersen beni,

Yüzünde patlayan şamar olayım.

***

Kaplan Bey’im aradığın bulursun,

Arı gibi her çiçekten alırsın,

Kendine bakmazsan hasta olursun,

Sana kan verecek damar olayım.